KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

10/08/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 979

Tác giả: 118 - Tỉnh/thành: 20

» LỊCH BIỂU

1. Thời gian chấm ảnh sơ khảo

- Từ ngày 11/8 đến ngày 15/8/2021 và công bố ảnh vào vòng chung khảo: ngày 16/8/2021 trên trang website http://anhnghethuatbinhthuan.com

2. Thời gian chấm ảnh công khai chung khảo

- Vào lúc 8h ngày 27/8/2021 tại Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận, 06 Nguyễn Tri Phương, Tp. Phan Thiết.

3. Tổng kết trao giải

- Khai mạc triển lãm và trao Giải:

+ Trao giải: vào lúc 8 h ngày 02/9/2021 3

+ Triển lãm: Từ ngày 02-08/9/2021.

+ Địa điểm: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.